Přejít k hlavnímu obsahu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2025 - 2027

  Co je to SPRSS JčK?

  SPRSS JčK je zkratka pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.

  SPRSS JčK je strategický dokument Jihočeského kraje pro oblast sociálních služeb schvalovaný zastupitelstvem kraje na období 3 let. Je zpracováván v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2025-2027

  Veřejné připomínkování SPRSS JčK 2025-2027

  Jihočeský kraj předkládá k veřejnému připomínkování strategický dokument s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2025-2027 (§ 39b vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

  Připomínky k dokumentu (formulář viz níže) zasílejte na e-mail: planovani@kraj-jihocesky.cz nejpozději do 02.04.2024

  Ke stažení:

  Metodika postupu tvorby SPRSS JčK 2025-2027

  Pro dodržení jednotného postupu zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS), a pro zajištění kompatibility výstupů jednotlivých pracovních skupin, byl vytvořen dokument Metodika postupu tvorby SPRSS Jihočeského kraje 2025–2027, který byl schválen Krajskou koordinační skupinou na jednání dne 27. 9. 2022.

  Ke stažení: 

  Příprava SPRSS JčK 2025-2027

  Výstupy dotazníkového šetření - pracovní skupina pro seniory

  V rámci přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociální služeb JčK na období 2025 - 2027 realizovala pracovní skupina pro seniory dotazníkové šetření (v průběhu března - dubna 2023). Níže nabízíme ke stažení shrnutí výstupů dotazníkového šetření vč. vyhodnocení dat za jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností na území Jihočeského kraje.

  Ke stažení:

  Shrnutí výstupů dotazníkového šetření (.pdf) - vytvořeno v průběhu března - dubna 2023

  1. ORP Blatná - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  2. ORP České Budějovice - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  3. ORP Český Krumlov - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  4. ORP Dačice - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  5. ORP Jindřichův Hradec - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  6. ORP Kaplice - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  7. ORP Milevsko - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  8. ORP Písek - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  9. ORP Prachatice - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  10. ORP Soběslav - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  11. ORP Strakonice - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  12. ORP Tábor - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  13. ORP Třeboň - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  14. ORP Trhové Sviny - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  15. ORP Týn nad Vltavou - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  16. ORP Vimperk - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)
  17. ORP Vodňany - Vyhodnocení dotazníkového šetření (.pdf)

  Potřebujete více info?

  Kontaktujte pracovnice oddělení projektů a plánování sociálních služeb, pokud potřebujete více informací.

  Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

  Referentka pro střednědobý plán sociálních služeb

  Mgr. Monika Hanzelyová

  hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

  tel.: 386 720 814, 724 164 073

  Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

  Vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

  Ing. Vendula Procházková

  prochazkova@kraj-jihocesky.cz 

  tel.: 386 720 626, 725 881 481